Windows - Security

NOD32 Antivirus 2 7 PL + NOD32Fix

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -
NOD32 Antivirus 2 7 PL + NOD32Fix

Download FREE And Anonymously


Torrent info

Name:NOD32 Antivirus 2 7 PL + NOD32Fix

Total Size: 14.45 MB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 0

Leechers: 0

Stream: Watch Full Movie @ Movie4u

Last Updated: 2011-08-25 08:03:36 (Update Now)

Torrent added: 2009-08-28 16:33:14VPN For Torrents

Torrent Files List


NOD32.FiX.v2.2.exe (Size: 14.45 MB) (Files: 3)

 NOD32.FiX.v2.2.exe

299.00 KB

 NOD32_2.70.39_standard PL.exe

14.16 MB

 Read.txt

0.72 KB
 

Announce URL:

Torrent description

Prezentuj? Wam najnowszego NOD32 firmy Eset wraz z ?atk? aktywuj?c? do pe?nej wersji.
Max upload: 56kb/s
W pliku readme umie?ci?em instrukcj? jak dokona? aktywacji do pe?nej wersji :) Polecam tego antywirusa. Jest szybki, skuteczny, a co najwa?niejsze: nie obci??a systemu. Tyle ode mnie.

Opis producenta.
Jeden zintegrowany silnik skanuj?cy

ESET NOD32 posiada jeden, zintegrowany silnik skanuj?cy chroni?cy przed wieloma rodzajami z?o?liwego oprogramowania. Wirusy, spyware i innego rodzaju z?o?liwe oprogramowanie przybiera coraz to nowe formy. ESET NOD32 korzysta z opatentowanej technologii ThreatSense pozwalaj?cej na wykrywanie i blokowanie nowych ataków w czasie rzeczywistym poprzez analiz? zachowania badanego kodu. Dzi?ki temu ESET NOD32 jest w stanie ochroni? u?ytkownika przed nowym zagro?eniem, jeszcze zanim zostanie ono szczegó?owo przeanalizowane w laboratorium producenta i zostanie stworzona odpowiednia sygnatura.

Proaktywna ochrona
Ka?da minuta oczekiwania na stworzenie szczepionki chroni?cej przed nowym rozprzestrzeniaj?cym si? zagro?eniem jest minut? wysokiego ryzyka. Czas pomi?dzy pojawieniem si? zagro?enia, a opracowaniem i rozdystrybuowaniem szczepionki stanowi powa?n? luk? bezpiecze?stwa mog?c? mie? katastrofalne skutki. Technologia ThreatSense zamyka t? luk? wyst?puj?c? przy korzystaniu z innych rozwi?za? korzystaj?cych jedynie z bazy sygnatur antywirusowych.

ESET NOD32 analizuje dzia?anie podejrzanego kodu w odizolowanym ?rodowisku, dzi?ki czemu jest w stanie zablokowa? ponad 90% ataków proaktywnie, a wi?c bez potrzeby aktualizacji bazy sygnatur. Wi?kszo?? innych producentów rozsy?a aktualizacje swoich baz sygnatur dopiero wtedy, gdy ich komputery klientów zosta?y zainfekowane, a próbki zosta?y przes?ane do analizy.

Architektura ESET NOD32
Wirusy, robaki, spyware i adware mog? i powinny by? wykrywane przez jeden zintegrowany silnik skanuj?cy. Nale?y wystrzega? si? ogromnych rozbudowanych pakietów powa?nie obci??aj?cych komputer. Niejednokrotnie u?ytkownik stawiany jest przed wyborem - pracy bezpiecznej (i wolnej) albo szybkiej, ale z wy??czonym pakietem antywirusowym. ESET NOD32 zawdzi?cza swoj? nadzwyczajn? szybko?? projektowaniu od podstaw z my?l? o jednym, zoptymalizowanym silniku skanuj?cym wykrywaj?cym szerok? gam? zagro?e?.


Ochrona zapewniana jest przez nast?puj?ce modu?y:

Antivirus MONitor (AMON)
Rezydentny skaner na ??danie, analizuj?c pliki automatycznie na zasadzie "on-access".

ESET NOD32
Skaner na ??danie, uruchamiany przez u?ytkownika sprawdzaj?cy wybrane pliki lub cz??ci dysku. Opcjonalnie mo?e by? uruchamiany automatycznie w czasie mniejszego obci??enia systemu.

Internet MONitor (IMON)
Skaner rezyduj?cy w pami?ci na poziomie Winsocka uniemo?liwiaj?cy zainfekowanym plikom zapis na dysk. Skanuje wszystkie przegl?dane strony internetowe (HTTP) oraz poczt? przychodz?c? za po?rednictwem protoko?u POP3.

E-mail MONitor (EMON)
Pomocniczy modu? skanujacy poczt? przychodz?c? i wychodz?c? poprzez interfejs MAPI, jak np. Microsoft Exchange.

Document MONitor (DMON)
Korzysta z Microsoft API w celu skanowania dokumentów MS Office (oraz Internet Explorera).

Najszybszy na rynku
Wysoka wykrywalno?? nie musi i?? w parze ze spowolnieniem pracy komputera. Napisany w wi?kszo?ci w asemblerze, ESET NOD32 regularnie zdobywa nagrody ró?nych instytucji jako najszybszy antywirus na rynku, ?rednio 2 do pi?ciu razy szybszy ni? konkurencja (?ród?o: Virus Bulletin). Zmie? swojego antywirusa na ESET NOD32, a odczujesz wzrost szybko?ci Twojego komputera.

Niskie obci??enie systemu
ESET NOD32 oszcz?dza zasoby komputera, pozostawiaj?c wi?cej wolnej mocy obliczeniowej dla aplikacji w których pracujesz. Instalator zajmuje jedynie 8.6 MB. Program zu?ywa zwykle mniej ni? 20MB pami?ci operacyjnej (mo?liwe drobne ró?nice w zale?no?ci od modyfikacji silnika skanuj?cego). Aktualizacje silnika ThreatSense, zawieraj?ce algorytmy analizy heurystycznej oraz sygnatury zajmuj? zwykle od 20 do 50kB. Zmie? swojego antywirusa na ESET NOD32, a zwolnisz cenne zasoby systemowe.

?atwy w zarz?dzaniu
Aktualizacje programu i silnika ThreatSense przeprowadzane s? automatycznie bez udzia?u u?ytkownika. Je?li jeste? u?ytkownikiem prywatnym - wystarczy je?li raz skonfigurujesz odpowiednie dla siebie ustawienia i mo?esz zapomnie? o dzia?aniu programu. Organizacje posiadaj?ce du?e sieci komputerowe mog? skorzysta? z wygodnej konsoli Remote Administrator, by centralnie zainstalowa?, monitorowa? i zarz?dza? tysi?cami stacji roboczych i serwerów chronionymi przez ESET NOD32.

Wykorzystaj najni?sze obci??enie systemu i ogromn? szybko?? systemu ESET NOD32. Producent oferuje ró?ne opcje zabezpieczaj?ce Twoj? organizacj? na poziomie stacji roboczych, serwerów i bramy pocztowej. Wybierz produkt odpowiedni dla siebie.
http://www.eset.pl/download/ulotki/nod32_win.pdf

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size
 


comments (0)

Main Menu