Martial Arts

Ip Man 2008 CN DVDRip XviD PMCG(read nfo)

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -
Ip Man 2008 CN DVDRip XviD PMCG(read nfo)

Download FREE And Anonymously


Torrent info

Name:Ip Man 2008 CN DVDRip XviD PMCG(read nfo)

Total Size: 1.36 GB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 0

Leechers: 0

Stream: Watch Full Movie @ Movie4u

Last Updated: 2015-09-20 17:33:36 (Update Now)

Torrent added: 2009-08-28 11:11:57VPN For Torrents

Torrent Files List


CD1 (Size: 1.36 GB) (Files: 105)

 CD1

  pmcg-im-cd1.part01.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part01.sfv

4.54 KB

  pmcg-im-cd1.part02.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part03.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part04.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part05.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part06.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part07.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part08.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part09.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part10.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part11.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part12.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part13.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part14.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part15.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part16.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part17.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part18.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part19.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part20.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part21.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part22.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part23.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part24.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part25.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part26.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part27.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part28.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part29.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part30.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part31.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part32.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part33.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part34.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part35.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part36.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part37.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part38.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part39.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part40.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part41.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part42.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part43.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part44.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part45.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part46.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part47.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part48.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd1.part49.rar

4.72 MB

 CD2

  pmcg-im-cd2.part01.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part01.sfv

4.54 KB

  pmcg-im-cd2.part02.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part03.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part04.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part05.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part06.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part07.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part08.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part09.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part10.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part11.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part12.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part13.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part14.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part15.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part16.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part17.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part18.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part19.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part20.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part21.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part22.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part23.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part24.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part25.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part26.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part27.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part28.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part29.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part30.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part31.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part32.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part33.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part34.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part35.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part36.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part37.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part38.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part39.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part40.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part41.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part42.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part43.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part44.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part45.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part46.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part47.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part48.rar

14.31 MB

  pmcg-im-cd2.part49.rar

2.26 MB

 pmcg-im.nfo

7.01 KB

 Sample

  pmcg-im-sample.avi

11.34 MB

 Subs

  pmcg-im-subs.rar

1.38 MB

  pmcg-im-subs.sfv

0.16 KB

 Syncfix

  Ip.Man.SYNCFIX.2008.CN.DVDRip.XviD-PMCG.rar

1.10 MB
 

tracker

leech seeds
 

Torrent description

ªªªªááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááª_»
»_ªáááááááá ᪻ª
ª»ªááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá_»ªªª
ªªª»_ááááá᪪ªªªªªªªááá᪪ááááááá᪪ááááá᪪ªªªáááááááá᪪ªªªááááááááá᪪᪪
ªªáªªááááá᪪ááááá᪪áá᪪ªááááá᪪ªááá᪪ªáá᪪ááááá᪪ªáá᪪ªááááááááá»áªª
ªªá»áááááá᪪áááááá᪪á᪪ªááááá᪪ªáá᪪ááááá᪪ááá᪪áááááá᪪ááááááááá᪪
ªªáááááááá᪪áááááá᪪á᪪ªááááá᪪ªáá᪪áááááá᪪áá᪪áááááá᪪áááááááá᪪ªª
ªªªªááááááá᪪áááááá᪪á᪪ªªááá᪪ªªá᪪ááááááá᪪á᪪áááááááááááááááááá᪪ªªª
ªªªªªááááááá᪪áááááá᪪á᪪ªªááá᪪ªªá᪪ááááááááááá᪪áááááááááááááááááá᪪_»
»_ªªááááááá᪪ááááá᪪áá᪪ªªááá᪪ªªá᪪ááááááááááá᪪áááá᪪ªªªáááááááá᪻ª
ª»ªááááááá᪪ªªªªªªªááá᪪᪪á᪪᪪á᪪ááááááááááá᪪ááááááá᪪ááááááá_»ªªª
ªªª»_ááááá᪪áááááááááá᪪᪪á᪪᪪á᪪ááááááá᪪á᪪ááááááá᪪áááááá᪪᪪
ªªáªªááááá᪪áááááááááá᪪á᪪ªªá᪪áá᪪áááááá᪪áá᪪áááááá᪪áááááááá»áªª
ªªá»áááááá᪪áááááááááá᪪á᪪ªªá᪪áá᪪ááááá᪪ááá᪪ááááá᪪ªááááááááá᪪
ªªáááááááá᪪áááááááááá᪪á᪪ªªá᪪ááá᪪ªáá᪪ááááá᪪ááá᪪ªªáááááááá᪪ªª_
_ªªªªááááááá᪪áááááááááá᪪áá᪪áá᪪ááááá᪪ªªªááááááá᪪ªªªªáªªáááááááá᪪ªªª
ªªªªªáááááááá+---------------------------------------------------+áááááááá᪪_»
»_ªªááááááá᪠-------=Portable Movie Conversion Group=--------- ªáááááááá᪻ª
ª»ªáááááááá+---------------------------------------------------+ááááááá_»ªªª
ªªª»_ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá᪪ªªª
ªªáªªááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá»áªª
ªªá»ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá᪪
ªª»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ªª
ªªááá Ip Man (2008) á᪪
ªª_á ªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª[RELEASE INFO]ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª_ªªªª
ªªªªª ªªªª_»
»_ªª ª»ª
ª»ª Ripper ...........: PMCG-SYCB _»ªªª
ªªª»_ Video Codec ......: XviD ªªªªª
ªªªªª Release Date .....: 12/28/2008 »ªªª
ªªª» Theater Date .....: 12/12/2008 ªªª
ªªª DVD Runtime ......: 106 mins ªªªª_
_ªªªª Video Quality ....: 1468 kb/s ªªªªª
ªªªªª Resolution .......: 672x272 (2.35:1) ªª_»
»_ªª Audio Bitrate ....: 384 kbps ª»ª
ª»ª Audio Codec ......: AC3 _»ªªª
ªªª»_ Framerate ........: 23.976 fps (NTSC) ªªªªª
ªªªªª Language .........: Chinese »ªªª
ªªª» Subtitles ........: Chinese, English ªªª
ªªª IMDb Rating ......: 8.3/10 (176 votes) ªªªª
ªªªª IMDb URL..........: http://www.imdb.com/title/tt1220719 ªªªªª
ªªªªª Number of rars per: 2CD 2X 49 x 15MB ªª_»
»_ªª ª»ª
ª»ª _»ªªª
ªªª»ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª»ªªªª
ªªªªª »ªªª
ªªª» [email protected] ªªª
ªªª______________________________________________________________________ªªªª_
_ªªªááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª_»
»_ááááááááááááááááááááá_áááááááááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª»ª
ª»ªáááááááááááááááááá᪪_ááááááááááááááááááá_ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªª»_ááááááááááááááááá᪪ªááá___ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªª»»»»»»»ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªª»áááááááááááááááááááááªáááááááááááááá_ªªªª»»»»ª»ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªááááááááááááá᪪ááááááááááááááááááá_ªªªª áááááá ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª_
_ªªªááááááááááª_áááỪª_áááááááááááááá᪪ªª»áááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªáááááááááá ªªªáááááªááááááááááááá᪪ª» áááááááááá᪪ªªªááá᪪ªªªªªªªªªªªª_»
»_áááááááááááá_ªªªááááááááááááááááá᪪ª áááááááááááááªá᪪ªª»áá᪪ªªªªªªªªª»ª
ª»ªáááááááá_ªªªªªááááááááááááááááá᪻áááá᪪ªáááááááªáªªªááá»áỪªªªªªªªªªªª
ªªª»_áááá_ªªªªªªááááááá______ááááá᪠ááááá»»»ááááá᪪ªááááááááááỪªªªªªªªªª
ªªªªªáá_ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª»»_áááááªááááááááááááá_ªáááááááááááááá᪪ªªªªªªª
ªªªª á_ªªªªªªªªªªªªª»»»ááááááá ªáááááª_ááááááááá_ªªªááªáªáááááááááá᪪ªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªª»áááááááááááááááªáááááỪ______»»áªªªáªªªªªªªªª_ááááá᪪ªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªª ááááááá᪪ªáááá᪪ááááááááááááááá᪪ªªªªªáááá᪪ªáá᪪ªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªááááááá »»»áááá᪪ááááááááááááááááá ªªªªªáááááááªá_ªªªªªªªªª_»
»_ªªªªªªªªªªªªªªááááááááááááááááªááááááááááááááááááỪªªªªªªáªá_ªªªªªªªªªªª»ª
ª»ªªªªªªªªªªªªª_áááááááááááááá_ªááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªª_ááááááááááá_ªáááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
_ªªªªªªªªªªªªá»ªªªªª__ ááá __»»ááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªá᪪ªªááá»»»»»ááááááááááááááááááááááá_ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
»_ªªªªªªªªªªá᪪ªªªáááááááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª_
ª»ªªªªªªªªªááá᪪ªªááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªª_ááá᪪ªªªªªªááááááá__á᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª_»
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª»ª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
_ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª ª
»_ªªªªªªªªªªááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªª_»
ª»ªªªªªªªªªáª»ªáªáªá᪪ ª»ªáªªªá᪪ªªªªáªá_᪻ªªªááªáª»ªáªáªªªªªªªªªªªªªªª»ª
ªªªªªªªªªªªáª__áªáªá᪪ªªªááª_ªááªáªªªªªááªáªá᪪_ªááª_ááªáªáªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªá_áªáªáªá᪪᪠ªáª»ªááªáªªªªªááªáªá᪪ª»ªáªááááªá_ªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªá»»»á»»»ááªáá»»»áªáªááªáªªªªá»ª»áªá᪪ªáªáª_ªááªáªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªáááááááááááááááááááá᪪ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size
 


comments (0)

Main Menu