Ebooks

encp09 stde xiso iso

  • Download 5x Faster
  • Download torrent
  • Direct Download
  • Rate this torrent +  |  -
encp09 stde xiso iso

Download FREE And Anonymously


Torrent info

Name:encp09 stde xiso iso

Total Size: 3.05 GB

Magnet: Magnet Link

Seeds: 0

Leechers: 0

Stream: Watch Full Movie @ Movie4u

Last Updated: 2010-09-10 22:52:32 (Update Now)

Torrent added: 2008-12-15 07:37:06CyberGhost VPN For Torrents

Torrent Files List


encp09.stde.-xiso.iso (Size: 3.05 GB) (Files: 1)

 encp09.stde.-xiso.iso

3.05 GB
 

Announce URL: http://tracker.mininova.org/announce

Torrent description

Microsoft Student With Encarta Premium 2009-B? t? ?i?n bách khoa toàn th? s? 1 th? gi?i

Encarta là b? bách khoa toàn th? s? hóa ?a ph??ng ti?n c?a hãng ph?n m?m l?n nh?t th? gi?i, Microsoft. Encarta ???c c?p nh?p và phát hành ??u ??n h?ng n?m, ???c vi?t b?i nhi?u chuyên gia n?i ti?ng v? chuyên nghành c?a h?, do v?y mà bài vi?t trong Encarta r?t có ch?t l??ng. ?n b?n Encarta Premium hi?n nay có h?n 68.000 m?c t? v?i r?t nhi?u hình ?nh và các ?o?n video. Encarta ???c phát hành trên CD, DVD và Web online.

Encarta s? mang ??n cho b?n m?t ngu?n thông tin kh?ng l? v?i: h?n 66.000 bài vi?t b?i các chuyên gia ? h?u h?t các l?nh v?c. Các bài vi?t này có n?i dung r?t ?áng tin c?y, sâu s?c, ??y ?? và d? hi?u; h?n 26.000 hình ?nh và minh h?a có giá tr? cao; h?n 3.000 âm thanh và b?n nh?c; h?n 29.000 liên k?t trang web ???c biên t?p k? l??ng; h?n 200 bài t?p t??ng tác trong Encarta Kids; 300 ?o?n phim và mô t? minh h?a; 32 ?o?n phim c?a Discovery Channel vv...M?t ?i?u r?t thú v? là ng??i ng??i dùng có th? ??c thông tin v? b? bách khoa s? hoá này trên b? bách khoa m? wikipedia.

Encarta 2009 có hai b?n là DVD Microsoft student with Encarta premium 2009 (MSEP dung l??ng 3,37 GB) và DVD Microsoft Encarta Premium 2009 (MEP dung l??ng 3,02 GB). B?n MSEP cao h?n MEP v?i 66.000 bài vi?t (so v?i 64.000 bài vi?t ? MEP). MSEP còn có thêm nhi?u tính n?ng nh? Microsoft Math mà MEP không có.

Encarta s? mang ??n cho b?n m?t ngu?n thông tin kh?ng l? v?i:

* H?n 66.000 bài vi?t b?i các chuyên gia ? h?u h?t các l?nh v?c. Các bài vi?t này có n?i dung r?t ?áng tin c?y, sâu s?c, ??y ?? và d? hi?u.
* H?n 26.000 hình ?nh và minh h?a có giá tr? cao.
* H?n 3.000 âm thanh và b?n nh?c.
* H?n 29.000 liên k?t trang web ???c biên t?p k? l??ng.
* H?n 200 bài t?p t??ng tác trong Encarta Kids.
* 300 ?o?n phim và mô t? minh h?a.
* 32 ?o?n phim c?a Discovery Channel.


Vài ch?c n?ng chính c?a Encarta 2009:

* Encarta Dictionaries: t? ?i?n ti?ng Anh. Trong ?ây có 4 ph?n nh? n?a ?ó là: Dictionary (?? tra t? m?i), Thesaurus (tra t? ??ng ngh?a và trái ngh?a), Translations (phiên d?ch qua l?i gi?a 2 ngôn ng? g?m English v?i Spanish, German, French, Italia và ng??c l?i) và Verb Conjugation (chia ??ng t? c?a 4 ngôn ng? English, French, German và Spanish).
* Microsoft Math: công c? h?c toán và gi?i toán r?t m?nh c?a Microsoft v?i ??y ?? các tính n?ng c?a m?t máy tính khoa h?c. ?ây là gi?i pháp cho r?t nhi?u v?n ?? tính toán thông d?ng ? b?c ph? thông nh? ??i s?, hình h?c, s? h?c, l??ng giác,…
* Microsoft student with Encarta premium 2009: công c? nghiên c?u t?ng h?pVài ch?c n?ng chính c?a Microsoft student with Encarta premium 2009:

Bao g?m 3 nhóm ch? ?? l?n: Homework, Projects và Discover & Learn.

* Homework: có 3 phân vùng nh? h?n: Math Tool (công c? toán h?c), Foreign Language Tools (công c? h?c ngo?i ng?), và Search Tools (công c? tìm ki?m).
* Projects: tài li?u v? ngôn ng? và v?n ch??ng giúp c?i thi?n l? n?ng vi?t và nâng cao kh? n?ng ??c -hi?u, Các b?n có th? t?o báo cáo, ?? án, ti?u lu?n ho?c bài thuy?t trình nh? các công c? nh?: H??ng d?n v?n phong, cách trích d?n,; M?u cho báo cáo, ?? án, thuy?t trình mi?ng; M?u bi?u ??.
* Discover & Learn:khám phá kho tang ki?n th?c nhân lo?i v?i 6 ch? ?? chính: History, Geography, People & Society, Science & Nature, Arts & Literature, Sports & Recreation. ?? tra c?u 1 v?n ?? nào ?ó b?n có th? tìm tr?c ti?p trên Encarta b?ng cách gõ vào dòng Search ? góc trên bên ph?i.


Vài công c? n?i b?t và ??c ?áo nh?t:

* World Atlas: b?n ?? chi ti?t ?? s? c?a Encarta. ?? s? d?ng ch??ng trình, b?n b?m vào Homework Tools > Geography Tools > World Atlas hay b?m vào Discover & Learn > Explore Encarta by Subject > Geography > World Atlas.
B?n có th? t? mình khám phá th? gi?i hay tìm m?t ??a danh nào ?ó b?ng cách gõ tên vào khung Search ? góc trên bên ph?i. Có 20 lo?i b?n ?? khác nhau ???c chia theo ch? ?? ?? d? quan sat và theo dõi nh? b?n ?? v? vùng chính tr? (Political), ?i?u ki?n t? nhiên (Physical Features), ngôn ng? (Language)… B?n c?ng có th? zoom l?n ng? b?n ?? ?? ti?n quan sát. ?? xem chú thích nh?ng kí hi?u trên b?n ??, b?n hãy ??c trong m?c Map Legend.
* Country Facts and Figures: s? li?u thông kê v? t?t c? các n??c trên th? gi?i ???c c?p nh?p ??n th?i ?i?m n?a n?m sau n?m 2006. ?? s? d?ng ch??ng trình b?n b?m vào Homework Tools > Geography Tools > Country Facts and Figures. Ví d? b?m vào Vietnam Facts and Figures ?? tìm hi?u các s? li?u th?c t? v? Vi?t Nam nh? di?n tích, dân s?, ch? s? s?c kh?e… B?m vào qu?c kì góc bên trái b?n có th? nghe qu?c ca c?a qu?c gia ?ó.
* Flags of the world: tìm hi?u qu?c k? và qu?c ca c?a các n??c trên th? gi?i. ??u tiên b?n ch?n châu l?c, sau ?ó ch?n qu?c gia c?n tìm hi?u. B?m vào qu?c k? ?? phóng l?n lên xem và b?t ??u nghe qu?c ca. ?? s? d?ng ch??ng trình, b?n b?m vào Homework Tools > Geography Tools > Flags of the world.
* World Languages Interactivity: nghe và so sánh gi?a các lo?i ngôn ng? trên th? gi?i. ?? s? d?ng ch??ng trình, b?n b?m vào Homework Tools > Geography Tools > Languages Interactivity. B?m nút Pharases, b?m ti?p vào m?i tên ?en h??ng xu?ng ?? l?a ch?n m?t trong nh?ng ngôn ng? có s? ng??i s? d?ng nhi?u nh?t trên th? gi?i. Ví d? ? ?ây ch?n Vietnamese. B?m vào bi?u t??ng cái loa ?? nghe ng??i Vi?t nam nói ngh? c?a ch? Greeting là gì (Chào), b?m vào ch? Proverb ?? nghe m?t câu t?c ng? c?a ng??i Vi?t ?ó là “Ch? v?ng nhà gà v?c niêu tôm”, còn khi b?m vào 1-10 thì b?n s? ???c nghe cách ??c t? 1 ??n 10 b?ng ti?ng Vi?t. T??ng t? cho các ngôn ng? còn l?i.


Các ch?c n?ng khác:

* N?u máy tính có ch?c n?ng Text-to-Speech (??c v?n b?n) thì b?n có th? s? d?ng ch?c n?ng Read Aloud (phím t?t F ?? nghe ch??ng trình ??c bài viêt ?ang hi?n th?.

related torrents

Torrent name

health leech seeds Size

Encp09 Xiso iso

0 0 2.00 GB 0
 


comments (0)

Main Menu